رویه های ارسال سفارش

رویه های ارسال سفارش

رویه های ارسال سفارش

ارسال محصولات فروشگاه اینترنتی عرقیات گیاهی و گیاهان دارویی گل آرام به روش های زیر انجام می پذیرد.

ارسال تهران:

در تهران مرسولات توسط پیک موتوری ارسال می شود.

ارسال شهرستان:

در شهرستان ها، ارسال فقط از طریق باربری می باشد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه